درباره ما

Ardestan Industrial Casting Company

تاریخچه

صنایع ریخته گری اردستان

تأمین و انتقال آب در ایران از سابقه بسیار طولانی برخوردار است. وجود ده ها سد، قنات و شبکه آبرسانی که از هزاران سال پیش بر جای مانده نشان دهنده تسلط بر طراحی، ساخت، مدیریت و بهره برداری سازندگان آن است که علاوه بر نقش حیاتی در پیدایش تمدن ایرانی، یادگاری ارزشمند از بناها، تأسیسات و روش های آبیاری منحصر به فردی است که در نوع خود میراثی گرانبها می باشد. (نمونه هایی از این میراث ارزشمند در جدول ذیل ارائه شده است.)
شهرستان اردستان همواره سهمی شایان در این میراث کهن داشته و خاستگاه شیوه های مبتکرانه طراحی سازه های آبی و مدیریت منابع ارزشمند آب در اقلیمی کویری بوده است.
صنایع ریخته گری اردستان سعی بر آن دارد تا با تلفیق سه گانه درونمایه های غنی فرهنگی منطقه دانش، تخصص و تجربه کارشناسان و کارکنان خود و ماشین آلات و فناوری مدرن، جایگاه گذشته را بازآفرینی نموده و محصولاتی در حد و اندازه جهانی تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه نماید.

ماشینکاری

خطوط ماشینکاری

خط تمام اتوماتیک ریخته گری

Kunkel-Wagner 422 DFM AP
Automatic Molding Line

خط تولید

خط ریخته گری با ماسه CO2
و کوره های القایی 3، 6 و 20 تن

مونتاژ

خط مونتاژ

شات بلاست و آماده سازی رنگ

خطوط شات بلاست و آماده سازی سطح جهت رنگ آمیزی

رنگ الکترواستاتیک

خطوط رنگ پودری الکترواستاتیک

تست هیدرواستاتیک

تست هیدرواستاتیک

آزمایشگاه مواد

آزمایشگاه مواد (متالوگرافی، کوانتومتری، سختی سنجی و …)

سیستم کنترل

فرآیند تولید و تجهیزات

خط ریخته گری

خط ریخته گری

خط ریخته گری

خط تمام اتوماتیک ریخته گری

خط ماشینکاری

خط ماشینکاری

خط ماشینکاری

خط مونتاژ

خط شات بلاست

آماده سطح جهت رنگ آمیزی

خط رنگ پودری الکترواستاتیک

خط رنگ پودری الکترواستاتیک

تست هیدرواستاتیک

تست هیدرواستاتیک

آزمایشگاه مواد

آزمایشگاه مواد

آزمایشگاه مواد

سیستم کنترل فرآیند تولید و تجهیزات

سیستم کنترل فرآیند تولید و تجهیزات

سیستم کنترل فرآیند تولید و تجهیزات

گواهینامه ها و استانداردها

تصاویر گواهینامه ها و استاندارد های دریافت شده توسط شرکت صنایع ریخته گری اردستان

استاندارد

تاییدیه معاونت آب و خاک

گواهینامه

گواهینامه کالیبراسیون

گواهینامه

شماره 3

گواهینامه

شماره 4

گواهینامه

شماره 5

گواهینامه

شماره 6

گواهینامه

شماره 7

گواهینامه

شماره 8

گواهینامه

شماره 9

گواهینامه

شماره 10

گواهینامه

شماره 11

گواهینامه

شماره 12

گواهینامه

شماره 13

گواهینامه

شماره 14

گواهینامه

شماره 15

گواهینامه

شماره 16