تأمین و انتقال آب در ایران از سابقه بسیار طولانی برخوردار است. وجود ده ها سد، قنات و شبکه آبرسانی که از هزاران سال پیش بر جای مانده نشان دهنده تسلط بر طراحی، ساخت، مدیریت و بهره برداری سازندگان آن است که علاوه بر نقش حیاتی در پیدایش تمدن ایرانی، یادگاری ارزشمند از بناها، تأسیسات و روش های آبیاری منحصر به فردی است که در نوع خود میراثی گرانبها می باشد. (نمونه هایی از این میراث ارزشمند در جدول ذیل ارائه شده است.)
شهرستان اردستان همواره سهمی شایان در این میراث کهن داشته و خاستگاه شیوه های مبتکرانه طراحی سازه های آبی و مدیریت منابع ارزشمند آب در اقلیمی کویری بوده است.
صنایع ریخته گری اردستان سعی بر آن دارد تا با تلفیق سه گانه درونمایه های غنی فرهنگی منطقه دانش، تخصص و تجربه کارشناسان و کارکنان خود و ماشین آلات و فناوری مدرن، جایگاه گذشته را بازآفرینی نموده و محصولاتی در حد و اندازه جهانی تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه نماید.