• شیرهای کشویی زبانه لاستیکی جهت نگهداری در انبار، باید کشویی آببند آنها به صورت کاملاً باز باشد.
  • حداکثر دمای انبار جهت نگهداری شیرآلات 60 درجه سانتیگراد و حداکثر رطوبت هوا 70 درصد توصیه می شود.
  • جهت ثابت ماندن رنگ شیرآلات و افزایش طول عمر قطعات لاستیکی، هرگز آنها را در معرض نور مستقیم آفتاب قرار ندهید.
  • در هنگام حمل و نقل و جابجایی کاملاً دقت نمایید به رنگ شیرآلات ضربه وارد نشود زیرا رنگ پریدگی باعث شروع زنگ زدگی و خوردگی می شود.
  • هرگز شیرآلات را پس از خارج کردن از کارتن روی یکدیگر قرار ندهید و در هنگام تخلیه از ماشین، آنها را پرتاب نکنید زیرا باعث آسیب دیدگی میله محور و رنگ محصول می شود.
  • جهت حمل و نقل و نصب شیرآلات میتوان از محل پیچ های گوشواره ای استفاده نمود.
  • آن دسته از شیرهای کشویی زبانه لاستیکی این شرکت که با فلکه باز و بسته می شوند، به نحوی طراحی شده است که با نیروی دست به راحتی عمل باز و بسته کردن شیر را انجام می دهد. لذا از به کار بردن نیروی خارجی (اهرم کردن) جداً خودداری نمایید زیرا باعث خرابی اجزای شیر و عدم آببندی می شود.
  • حداکثر درجه حرارت کاری شیرهای کشویی زبانه لاستیکی 80 درجه سانتیگراد است.
  • در صورتی که شرایط سیال عبوری از شیر به گونه ای است که پدیده رسوب گذاری بیش از اندازه وجود دارد، اکیداً توصیه می شود براساس شدت رسوب گذاری به صورت دوره ای (ترجیحاً سه ماه یک بار) شیر باز و بسته و سالیانه درون شیر تمیزکاری و رسوب زدایی شود.

توجه: شیرآلات کشویی زبانه لاستیکی به منظور قطع و وصل جریان سیال طراحی شده است. لذا به هیچ عنوان نباید از این نوع شیرآلات جهت کنترل دبی استفاده نمود.