• شیرهای کشویی زبانه لاستیکی جهت نگهداری در انبار، باید کشویی آببند آنها به صورت کاملاً باز باشد.
  • حداکثر دمای انبار جهت نگهداری شیرآلات 60 درجه سانتیگراد و حداکثر رطوبت هوا 70 درصد توصیه می شود.
  • جهت ثابت ماندن رنگ شیرآلات و افزایش طول عمر قطعات لاستیکی، هرگز آنها را در معرض نور مستقیم آفتاب قرار ندهید.
  • در هنگام حمل و نقل و جابجایی کاملاً دقت نمایید به رنگ شیرآلات ضربه وارد نشود زیرا رنگ پریدگی باعث شروع زنگ زدگی و خوردگی می شود.
  • هرگز شیرآلات را پس از خارج کردن از کارتن روی یکدیگر قرار ندهید و در هنگام تخلیه از ماشین، آنها را پرتاب نکنید زیرا باعث آسیب دیدگی میله محور و رنگ محصول می شود.
  • جهت حمل و نقل و نصب شیرآلات میتوان از محل پیچ های گوشواره ای استفاده نمود.

توجه: شیرآلات کشویی زبانه لاستیکی به منظور قطع و وصل جریان سیال طراحی شده است. لذا به هیچ عنوان نباید از این نوع شیرآلات جهت کنترل دبی استفاده نمود.