دفترمرکزی : تهران ، خیابان ولیعصر ، مقابل پارک ملت ، برج ملت ، طبقه 8 واحد 6 ، کدپستی : 1967713473
تلفن : 22010956-7 (021) ، فاکس : 22053340 (021)
ایمیل :  ardestan_casting@yahoo.com، وب سایت : www.ardestancasting.com
کارخانه : اردستان ، جاده در باغ ، کیلومتر 3، کدپستی : 8383173911
تلفن : 24 – 54376320 (031)